Závěrečné vyhodnocení projektu

Projekt za dva roky jeho trvání určitě splnil a v něčem dokonce předčil naše očekávání. Všechny stanovené cíle byly splněny. A to jak sdílené dílny a vzájemné učení, tak i kroužky. Promyšlenými nákupy jsme dostatečně uskutečněné aktivity podpořili.

Celkově kladný ohlas máme ze všech stran. Ať jsou to žáci ZŠ i SŠ samotní, tak učitelé, výchovní poradci i ředitelé ZŠ.

Při jednání s firmami – partnery naší školy, také vidíme, že firmy oceňují naši snahu přitáhnout tímto způsobem děti do školy. Firmy jsou rozhodnuty tyto aktivity podporovat, až projekt skončí.

Samozřejmě přínos vidíme i my ve škole. Učitelé si vyzkoušeli jiný druh práce, naši žáci v roli instruktorů si mohli vyzkoušet nelehkou práci vyučujícího. A přitom zažít ve škole něco nevšedního.

Celkově považujeme naši účast v tomto projektu za velmi přínosnou. A to jak prováděním aktivit, doplnění techniky a materiálu pro podporu výuky a aktivit, tak také hlavně z náborového hlediska. Určitě jsme v mnohých žácích vzbudili zájem o některý z našich oborů. Jiným jsme aspoň otevřeli oči a pomůže jim to v rozhodování při volbě střední školy.

Tento projekt považujeme za nejlepší a nejúčelnější ze všech, kterých jsme se zúčastňovali. Pokud by byla možnost zapojit se do stejného, nebo podobného projektu v dalším projektovém období, určitě tak učiníme. Vidíme v tom přínos pro všechny.