Sdílení dílen

Sdílení dílen / vzájemné učení

– 5 x za školní rok každá ZŠ samostatně (20 x za rok)
– Odvoz autobusy
– Zajištění stravy pro žáky po dobu návštěvy

Žáci budou ve specializovaných dílnách a učebnách prostorách školy vedeni pedagogy SŠ a pomáhat jim budou žáci SŠ.
Možnost odvézt si drobné výrobky

  • Polygrafické dílny (knihařská dílna, tiskařská dílna, 2 učebny reprodukční grafiky)
  • Strojírenské dílny pro programování CNC strojů
  • Strojírenské dílny (3 Zámečnické dílny)
  • Dílny silnoproudé elektrotechniky
  • Dílny slaboproudé elektrotechniky
  • Specializovaná učebna Zpracovatelských oborů – 3D
  • Specializovaná učebna mechatroniky
  • Dílny odborné praxe Zpracovatelských oborů