Kroužky ZŠ

Kroužky pro žáky ZŠ

  • 2 x za měsíc celý školní rok
  • Proplacení jízdného žákům
  • Zajištění svačin pro žáky po dobu kroužku
  • Žáci budou pracovat v kroužcích pod vedením pedagogů a studentů ze SŠ
  • Ve specializovaných dílnách a učebnách prostorách školy
  • Možnost odvézt si drobné výrobky

Druhy kroužků:

  • Kroužek polygrafických dovedností
  • Kroužek robotiky
  • Galanterní kroužek
  • Kroužek 3D