Evaluační zpráva

Přehled a vyhodnoceni všech klíčových aktivit projektu je souhrnně popsáno v „Evaluační zprávě“. Která je zde pro všechny zájemce volně k nahlédnutí.